Turk Saginin Dusunce Atlasi Final.pdf

 

 • Türk Halkı hep Sağcı-Milli-Muhafazakar mı? Neden hep Sağ partiler iktidardadır veya neden siyasetçilerimiz muhafazakar duyarlılıklar üzerinden söylevlerini kolayca maniple edebiliyorlar?
 • Türkiye’de bundan sonra da öncekinde olduğu gibi hep Sağcı partiler iktidara gelecek Sol-Liberallere de onlara sadece fikri danışmanlık yapmak mı kalacak?
 • Türkçülük, İslamcılık ve Osmanlıcılık Osmanlı devletinin kurtuluş reçeteleri olarak uygulanmaya çalışılmıştı. Bugünde Muhafazakar iktidarlarca Yeni Türkiye’nin Dünya’da hak ettiği yeri alabilmesi, Türk ve İslam dünyası ilişkilerinde başarılar için değişik versiyonları ile uygulanmaya çalışılmakta. Bu bağlamda gerek Osmanlı, gerekse de Türkiye Cumhuriyeti zamanında Türk ve İslam dünyası ile realist politikalar ve fikirler geliştirilebildi mi?
 • Son 200 yılda Türkçülük, İslamcılık ve Osmanlıcılığa ilişkin tezleri olan Enver paşa, Said Halim paşa, Ahmet Cevdet paşa, Fuat Köprülü, Alpaslan Türkeş, Erbakan ve Davutoğlu gibi insanlar devlet yönetimlerinde de bulundular, tezlerini değerlendirip başarılı olabildiler mi?
 • Kemal Atatürk’ü bu bağlamda nerede değerlendirebiliriz?
 • Türk Sağında hainler ve kahramanlar dışında gri alanlar var mıdır? Bir bakıma Romantizm ve Lirizm dışında İdealizm ve Realizm ilişkisi doğru tanımlanmış mıdır? Bunların psikolojik ve psikanalisttik değerlendirmesi nasıl yapılmalıdır.
 • Balkan harbi Osmanlıcılığı Türkçülüğe çevirdiği gibi 15 Temmuz travması da İslamcıları Ulusalcı mı yaptı?
 • Türk Sağına antisiyonist-Yahudi karşıtlığı konsept nereden geldi?
 • Türk Sağında Amerikan politikalarının etkisini şimdi mi kırıldı?
 • Muhafazakarlar-İslamcılar hep İttihat ve Terakkiye karşı çıkarlar, kendileri İTC’nin bir kanadının devamı değiller mi?
 • Kemalizm gerçekten 200 yıllık Türkçülük ve İslamcılık geleneğine ara verdirdi mi?
 • Türk Sağında Öteki’ye yer var mı?
 • Ahmet Cevdet paşa, Cemil Meriç, Nurettin Topçu ve Ahmet Davutoğlu gibi değerlerimiz kayıp ettiğimiz, bizim için esas İrfan ve İlim geleneğidir, biz onların yerine entelektüelleri ve bilimi koyduk derler. Bu bağlamda reform edilmiş bir Tekke ve Medrese bizi canlandırabilir mi?
 • Türk Sağı kontekstinde Fetö’nün Nurculuk, Türk İslam sentezciliği, Kadro hareketi, Takiye ve yabancılaşarak karşı tarafa devşirilme evrimini nasıl değerlendireceğiz?
 • Türk Sağı neden düşünemiyor?
 • Yüzyıl ideolojilerinden olan Milliyetçiliği şimdi nasıl tanımlamalıyız?
 • Türk Sağı ile iç içe geçmiş Taşralılık sorunu nasıl aşılabilir?

 

A.Tarık Çelenk

1961 Erzurum doğumlu. Haydarpaşa Lisesi ve İ.T.Ü’yü bitirdikten sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığında subay olarak nasıp edildi. 1999 yılında Binbaşı rütbesinde istifa etti. Özel sektör ve İSKİ’de yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı. 2005-2011 arası Ekopolitik düşünce kuruluşu ile Çatışma çözümleri ve Musul Vilayeti üzerine teorik ve saha çalışmaları yaptı. 2013’de Akil İnsanlar gurubunda görev aldı. 2018-2019 arası Vakıfbank Kültür yayınları kuruluşunda görev alıp Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. Türk Sağının Düşünce Atlası kitabını yayınladı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir