Gertdude Bell’in Düşündürdükleri

Gertdude Bell’in düşündürdükleri

Son birkaç yıldır hep Ortadoğu kaosunu ve savaşlarını tartışıyoruz. Halkların, aşiretlerin ve akraba toplumların cetvelle nasıl birbirlerinden ayrıldıklarını konuşuyoruz. Bazen de hey gidi Osmanlı zamanında sen Kudus’ü bile barışla birkaç manga askerle yönetmiştin deyiveriyoruz. Tarih derslerini, çok gerekli olmasına rağmen…

Devamı
Yunanistan’da öğrendiklerim

Yunanistan’da öğrendiklerim

Uzun yıllardan beri şu mübadele meselesinin Anadolu Rumları açısından bir diğer boyutunu görmeyi arzulardım. Bu doğrultuda yolculuğa Selanik’den başladım. Uçak alçalmaya başladığında sanayisiz, düzgün planlanmış köyleri ve ilçeleriyle bir ülkeye indiğimizi gözlemledim. Havalimanında iner inmez pasaport kuyruğunda Türkiye’nin en az…

Devamı
Hoca’nın Misyonu Ve Politik Gerçeklik

Hoca’nın Misyonu ve politik gerçeklik

Yetmişli yıllarda ortaokul sıralarındayken hocamız bu sınıflardan Başbakan, Cumhurbaşkanı çıkacak derdi. Lise yıllarında ergenlik çağımızın sonlarında Vatan kurtarmaya Sağ cenahta soyunurduk. Arkadaş grubumuzun içinde bu misyonu gerçekleştirecek geleceğin büyük adamları olabilecek mi? O kadar talihli olabilecek miyiz diye kendimce sorgulardım.…

Devamı
Bir İslam Ittihadından ( Birliğinden ) Bahsedilebilir Mi ?

Bir İslam ittihadından ( birliğinden ) bahsedilebilir mi ?

Şu gülerde bir takım çevrelerde İslam ordusu, İslam birliği ve ortak politikalar hakkında beklentilerin arttığı anlaşılıyor. Bu beklentileri destekleyen tematik gelişmelerde yok değil. Yalnız beklentilerin abartılı olduğu da gözükmekte. Rusya’nın Suriye’den çekilmesi, Suud’un Obama’ya tavrı, biriken özel büyük fonun Çin’i…

Devamı
Amerikan Kimliğinin Oluşumunu Anlamak Projesi Çalışmaları

Amerikan Kimliğinin Oluşumunu Anlamak Projesi Çalışmaları

Giriş Amerikan Kimliğinin Oluşumunu Anlamak Projesi Çalışma Planları ADAM Özel Çalışmalarından Örnekler Murat Sofuoğlu. Yahudilik Sorunu Hakan Çopur. Manifest Destiny: Amerika’nın Kaderi Murat Soycengiz. Masonluğun Amerikan Kimliği ve Kapitalizminin Oluşumundaki Rolü Murat Sofuoğlu. Masonluğun Anlamı: Albert Pike Biyografisi M. Sıddık…

Devamı
İSLÂM VE MODERNİTE

İSLÂM VE MODERNİTE

,  Doç. Dr. Durmuş Hocaoğlu 1 Teze Giriş: Temel Ön Kavramlar   I. Genel Olarak “Modernite”   Bizim felsefemizde Modernite, önce soyut bir kavram olarak ele alınmakta ve yeniden formatlanarak şu şekilde tanımlanmaktadır: Modernite, beşeriyetin sahip olduğu sosyal konumundan kalitatif…

Devamı