İSLÂM VE MODERNİTE

İSLÂM VE MODERNİTE

,  Doç. Dr. Durmuş Hocaoğlu 1 Teze Giriş: Temel Ön Kavramlar   I. Genel Olarak “Modernite”   Bizim felsefemizde Modernite, önce soyut bir kavram olarak ele alınmakta ve yeniden formatlanarak şu şekilde tanımlanmaktadır: Modernite, beşeriyetin sahip olduğu sosyal konumundan kalitatif…

Devamı
MHP’ De Arayışlar Ve Akşener

MHP’ de arayışlar ve Akşener

Ülkemizde demokrasinin seçimler dışında kurumlarında sorunları olduğu öteden beri iddia edilir ( Liberal olamayan demokrasi ) . Bu konu Anayasa tartışmalarının da bir parçasıdır. Parti içi demokrasi sorunumuz nerdeyse Cumhuriyet tarihimizle özleşmektedir. Celal Bayar ve ekibinin CHP’den, Erbakan’nın AP’den, Yazıcıoğlu’nun…

Devamı
Anayasa, Sistem Krizini çözebilecek Mi ?

Anayasa, sistem krizini çözebilecek mi ?

Marksist terminolojiye göre kriz “Devrimci durum” demektir. Yani yönetenlerin yönetmekte zorlandığı, yönetilenlerin ise eski kurallara göre yönetilmek istemediği durum. Tarihimizde karşılaştığımız sistematik krizler karşısında farklı tepkiler vermişiz. Osmanlı döneminde dış yenilgi veya iç isyan kriz durumunun bir sonucu olarak görülmüştür.…

Devamı
Diyarbakır’dan

Diyarbakır’dan

Yaklaşık üç aydır Diyarbakır’a gitmemiştim. Başbakanımızın Sur ziyareti ve toplantıları güzel bir vesile olacaktı. Benim içinde bir gözlem ve mukayese fırsatı doğmuştu. S.Gökçen’den tamamen dolu kalkan uçağımızla Diyarbakır’a inerken karşılaştığımız manzara elem verici idi. Yedi adet resmi cenaze arabası (…

Devamı
Üst Akıl Değil, Ortak Akıl

Üst Akıl değil, Ortak Akıl

Emperyalist güçler, derin dünya, Siyonizm’in bilmem kaç numaralı planı vb. tanımlamalara benim yaşlardaki az veya çok siyasetle ilgilenen sağ-sol kuşaklar aşinadır. Bugünlerde buna “üst akıl” tanımlaması da eklenmiş olundu. Maalesef katı ideolojiler veya tehdit algısıyla kenetlenmiş büyük grup kimliklerinin vaz…

Devamı