DÜNDEN BUGÜNE TÜRK SAĞI SEÇMENİ

DÜNDEN BUGÜNE TÜRK SAĞI SEÇMENİ

Osmanlı Dönemi   Bugünkü Sağ seçmen tabanının köken olarak Sünni Osmanlı-Anadolu taşrasından-çevreden geldiğini ifade edebiliriz. Sınıf temelli bir analiz yapıldığında, günümüz Türkiye’sinde merkez ve çevre arasındaki çatışmaların temelinde son iki yüzyıldır taşrada olan ve merkezin imkânlarından dışlanmış olan kesimin birinci…

Devamı
TÜRK SAĞININ AĞIR AĞABEYLER SORUNU

TÜRK SAĞININ AĞIR AĞABEYLER SORUNU

Geçenlerde mahallenin maruf ağır ağabeylerinden bir büyüğümüzün beni eklediği sosyal medya grubunda, Türkiye’de 5. Kol faaliyetlerini yürüten Ermeni Pakrudiniler ve dönme Sabatayistler hakkındaki gönderimlerine göz atıyordum. Bu gönderimleri ilk değildi, son da olmayacaktı. Birşeyler yazıp cevap vermek istedim. Sonra kırılacaklarını…

Devamı