DÜNDEN BUGÜNE TÜRK SAĞI SEÇMENİ

DÜNDEN BUGÜNE TÜRK SAĞI SEÇMENİ

Osmanlı Dönemi   Bugünkü Sağ seçmen tabanının köken olarak Sünni Osmanlı-Anadolu taşrasından-çevreden geldiğini ifade edebiliriz. Sınıf temelli bir analiz yapıldığında, günümüz Türkiye’sinde merkez ve çevre arasındaki çatışmaların temelinde son iki yüzyıldır taşrada olan ve merkezin imkânlarından dışlanmış olan kesimin birinci…

Devamı